Obsługiwane ryzyka

Ubezpieczenie mienia

Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk lub ryzyk nazwanych np. od ognia i innych zdarzeń losowych,...

czytaj więcej
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Odpowiedzialność cywilna osób prywatnych i przedsiębiorców za szkody w mieniu lub na osobie,...

czytaj więcej
Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne obejmują zarówno ubezpieczenie obowiązkowe Odpowiedziałności...

czytaj więcej
Ubezpieczenia transportowe

Obejmują ubezpieczenie rzeczy w przewozie ( CARGO), OC przewoźnika krajowego i...

czytaj więcej
Ubezpieczenia finansowe (gwarancje)

Ubezpieczenie dotyczy zabezpieczenia roszczeń finansowych Beneficjenta gwarancji na wypadek nie...

czytaj więcej
Ubezpieczenia zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne to ubezpieczenie, które pokrywa koszty będące skutkiem zachorowania,...

czytaj więcej
Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia stworzone z myślą o elastycznej i kompleksowej ochronie życia i zdrowia...

czytaj więcej
Ubezpieczenia lotnicze

Ubezpieczenia lotnicze obejmują bardzo szeroki wachlarz ryzyk. Zapewniają ochronę...

czytaj więcej
Ubezpieczenia budowlano-montażowe

Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych przeznaczone jest dla przedsiębiorstw będących...

czytaj więcej
Ubezpieczenie członków zarządu (D&O)

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej przeznaczone dla członków zarzadów, rad nadzorczych,...

czytaj więcej
Ubezpieczenia branżowe i zawodowe

Ubezpieczenia ryzyk proponowane dla różnych branż i zawodów.

czytaj więcej
Ubezpieczenie w podróży

Ubezpieczenie podróży obejmuje koszty leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków dla...

czytaj więcej