Ubezpieczenia zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne to ubezpieczenie, które pokrywa koszty będące skutkiem zachorowania, urazu, zatrucia lub nieszczęśliwego wypadku.Ubezpieczenie to może być zawarte indywidualnie, albo przez pracodawcę na rzecz swoich pracowników. Polega na wykupieniu  dostępu do  szeroko rozumianych usług medycznych w wybranych placówkach służby zdrowia. Zakres świadczeń może byc bardzo zróznicowany i dostosowany do indywidualnych potrzeb.