Ubezpieczenie mienia

Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk lub ryzyk nazwanych np. od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamniem i rabunku. Obejmuje ochroną mienie osób prywatnych i przedsiębiorców (wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą). Ubezpieczone może być zarówno mienie własne, jak i użytkowane na podstawie innego tytułu prawnego np: leasingu, najmu itp.