Obsługiwane ryzyka

Ubezpieczenie mienia

Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk lub ryzyk nazwanych np. od ognia i innych zdarzeń losowych,...

czytaj więcej
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Odpowiedzialność cywilna osób prywatnych i przedsiębiorców za szkody w mieniu lub na osobie,...

czytaj więcej
Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne obejmują zarówno ubezpieczenie obowiązkowe Odpowiedziałności...

czytaj więcej
Ubezpieczenia transportowe

Obejmują ubezpieczenie rzeczy w przewozie ( CARGO), OC przewoźnika krajowego i...

czytaj więcej
Ubezpieczenia finansowe (gwarancje)

Ubezpieczenie dotyczy zabezpieczenia roszczeń finansowych Beneficjenta gwarancji na wypadek nie...

czytaj więcej
Ubezpieczenia zdrowotne i szpitalne

Ubezpieczenie zdrowotne to ubezpieczenie, które pokrywa koszty będące skutkiem zachorowania,...

czytaj więcej
Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia stworzone z myślą o elastycznej i kompleksowej ochronie życia i zdrowia...

czytaj więcej
Ubezpieczenia lotnicze

Ubezpieczenia lotnicze obejmują bardzo szeroki wachlarz ryzyk. Zapewniają ochronę...

czytaj więcej
Ubezpieczenia budowlano-montażowe

Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych przeznaczone jest dla przedsiębiorstw będących...

czytaj więcej
Ubezpieczenie członków zarządu (D&O)

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej przeznaczone dla członków zarzadów, rad nadzorczych,...

czytaj więcej
Ubezpieczenia branżowe i zawodowe

Ubezpieczenia ryzyk proponowane dla różnych branż i zawodów.

czytaj więcej
Ubezpieczenie w podróży

Ubezpieczenie podróży obejmuje koszty leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków dla...

czytaj więcej
Ubezpieczenia dla menadżerów, artystów, aktorów i celebrytów

Ubezpieczenie obejmuje bardzo duży katalog ryzyk. Zakres dostosowujemy go zawsze do potrzeb...

czytaj więcej
Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych - CYBER GUARD

Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych chroni przedsiębiorstwo i ogranicza szkody w przypadku...

czytaj więcej