Ubezpieczenia lotnicze

Ubezpieczenia lotnicze obejmują bardzo szeroki wachlarz ryzyk. Zapewniają ochronę przedsiębiorcom zarządzającym operacjami i sprzętem lotniczym, podmiotom zajmujacym się szkoleniami pilotów, serwisowaniem statków powietrznych, włascicielom tych statków oraz producentom części i podzespołów wykorzystywanych w lotnictwie.

Ubezpieczenie obejmuje:

- OC użytkownika statku powietrznego
- AEROCASCO ,
- AOC (OC przewoźników lotniczych),
- OC posiadaczy certyfikatu AWC,
- OC dla ośrodków szkolenia lotniczego (FTO),
- OC dla organizacji obsługowych zajmujących się zarządzaniem zdatnością do lotu (CAMO),
- OC za produkt (dotyczy statków powietrznych
- NNW dla personelu lotniczego i pasażerów,

Ubezpieczenia bezzałogowych statków powietrznych (BSP) dla droniarzy na warunkach ubezpieczeń lotniczych.
- OC instruktora dronów
- OC opertora dronów
- OC pilota drona (w niektórych krajach wymagana jest SG - 1.000.000 EUR)
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/945 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie bezzałogowych systemów powietrznych oraz operatorów bezzałogowych systemów powietrznych z państw trzecich.
- AREOCASCO Drona

OC jest akceptowalne w krajach UE (OC w życiu prywatnym  proponowane z roszerzeniem o OC na drony dotyczy zabawek)