Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne obejmują zarówno ubezpieczenie obowiązkowe Odpowiedziałności Cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego jak i ubezpieczenia dobrowolne np. AUTOCASCO, Assistance, NNW kierowcy i pasażerów, wyposażenia dodatkowego, ubezpieczenia szyb itd.
Ubezpieczeniem komunikacyjnym objęte mogą być zarówno pojedyńcze pojazdy jak i floty pojazdów.