Ubezpieczenia branżowe i zawodowe

Ubezpieczenia ryzyk proponowane dla różnych branż i zawodów.

Najcześciej zawierane umowy dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialnościcywilnej z tytułu wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej:

- OC lekarza,
- OC nauczyciela, opiekuna, instuktora i wychowawcy,
- OC organizatora imprezy zamkniętej,
- OC placówki opiekuńczo-wychowawczej,
- OC wspólnoty mieszkaniowej,
- OC z tytułu prowadzenia dowolnej działalności gospodarczej i użytkowania mienia