Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Odpowiedzialność cywilna osób prywatnych i przedsiębiorców za szkody w mieniu lub na osobie, wyrządzone osobom trzecim w związku z wyknywaniem czynności życia prywatnego lub prowadzeniem działalności gospodarczej.
Ubezpieczenia obowiązkowe:

- OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
- OC rolników,
- OC podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe, księgowych,
- OC rzeczoznawcy majątkowego,
- OC pośrednika w obrocie nieruchomościami,
- OC zarządcy nieruchomości,
- OC radców prawnych, adwokatów, notariuszy, prawników zagranicznych,
- OC komorników sądowych, detektywów,
- OC notariusza,
- OC organizatorów imprez masowych,
- OC świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej i przyjmujących zamówienia na te świadczenia,
- OC z tytułu wykonywania czynności agencyjnych i brokerskich,
- OC architektów i inżynierów budownictwa,
- OC statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorców prowadzących działalność lotniczą,
- OC agencji ochrony mienia,
- OC wykonujących zawód medyczny: np: lekarzy, pielegniarek, terapeutów