Ubezpieczenie mienia

Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk lub ryzyk nazwanych np. od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamniem i rabunku. Obejmuje ochroną mienie osób prywatnych i przedsiębiorców (wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą). Ubezpieczone może być zarówno mienie własne, jak i użytkowane na podstawie innego tytułu prawnego np: leasingu, najmu itp.

Podstawowe ryzyka:

- ubezpieczenie mienia 
- ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem,
- ubezpieczenia elementów szklanych,
- ubezpieczenie elektroniki stacjonarnej i przenośnej,
- ubezpiecznie maszyn i urządzeń od awarii,
- ubezpieczenianie od utraty zysku w wyniku szkody powstałej z ubezpiecznia mienia,
- ubezpieczenianie od utraty zysku w wyniku szkody powstałej z ubezpiecznia awarii maszyn,

Ryzyka rozszerzone są dostosowane do branży i potrzeb Klienta.