Ubezpieczenia budowlano-montażowe

Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych przeznaczone jest dla przedsiębiorstw będących zarówno inwestorami, głównymi wykonawcami, jak i podwykonawcami. Obejmuje ochroną ubezpieczeniową prace kontraktowe oraz mienie stanowiące przedmiot budowy.

W zakres ubezpieczeń ryzyk budowlano-mntażowych wchodzą:

- CAR - ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy,
- EAR - ubezpieczenie wszystkich ryzyk montażu. Dotyczy inwestorów i wykonawców.
- ALOP/DSU - ubezpieczenie utraty zyskuna skutek opóźnienia w oddaniu inwestycji
- CARGO/MDSU - ubezpieczenie mienia w transporcie i ustraty zysku na skutek opóżnienia w transporcie
- CPM - ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego,
- OC projektanta