Ubezpieczenia dla menadżerów, artystów, aktorów i celebrytów

Ubezpieczenie obejmuje bardzo duży katalog ryzyk. Zakres dostosowujemy go zawsze do potrzeb klienta.

Podstawowe ryzyka:

- ochrona rodziny ubezpieczonego w wyniku jego śmierci lub choroby,
- ubezpieczenie utraty dochodu w wyniku śmierci ubezpieczonego lub choroby,
- ochrona  ubezpieczonego w wyniku uprawiania sportów lub hobby (jazda na motocyklu, uprawianie sportów ekstremalnych),
- ubezpieczenie szpitalne w Polsce i na Świecie dla ubezpieczonego i jego rodziny,
- ubezpieczenie OC w życiu prywatnym i ochrony prawnej,

- kompleksowe ubezpieczenie majątku w Polsce i zagranicą , sprzętu sportowego, zwierząt należaczych do ubezpieczonego.

Ryzyka rozszerzone są dostosowane do potrzeb klienta.