Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia stworzone z myślą o elastycznej i kompleksowej ochronie życia i zdrowia ubezpieczonych oraz ich bliskich.

Ubezpieczenie to może być zawarte w formie indywidualnej lub grupowiej, zarówno na czas określony jak i dożywotnio. Zapewnia ochronę życia i zdrowia ubezpieczonym oraz członkom ich rodzin.