Ubezpieczenia zdrowotne i szpitalne

Ubezpieczenie zdrowotne to ubezpieczenie, które pokrywa koszty będące skutkiem zachorowania, urazu, zatrucia lub nieszczęśliwego wypadku.
Dodatkowo można ubezpieczyć koszty ubezpieczenia szpitalnego w szpitalach prywatnych w Polsce i Zagranicą.Ubezpieczenie to może być zawarte indywidualnie, albo przez pracodawcę na rzecz swoich pracowników. Polega na wykupieniu  dostępu do  szeroko rozumianych usług medycznych w wybranych placówkach służby zdrowia. Zakres świadczeń może byc bardzo zróznicowany i dostosowany do indywidualnych potrzeb.