Ubezpieczenie w podróży

Ubezpieczenie podróży obejmuje koszty leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków dla osób odbywających podróż poza granice swojego krajów.


W zależności od wybranej opcji, ubezpieczenie to może zostać rozszerzone o:

- assistance (pomoc w tłumaczeniu, zastępstwo kierowcy, )
- pomoc w podróży ( n.p. opóźniene środka transportu, pomoc prawna, przerwanie podróży),
- odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym,
- ubezpieczenie bagażu ( opóźnienie dostarczenia bagażu, pomoc w razie utraty środków płatniczych, dokumentów),
- ubezpieczenie sprzętu sportowego
- uprawianie sportów wyczynowych,