Ubezpieczenie członków zarządu (D&O)

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej przeznaczone dla członków zarzadów, rad nadzorczych, spółdzielni, agencji , organizacji państwowych i prokurentów.

Ubezpieczenie to jest zabezpieczeniem przed skutkami błędnie podjętych decyzji zwiazanych z zarządzaniem firmą,  w tym powodujacych poważne straty finansowe spółki.
Brak tej ochrony ubezpieczeniowej powoduje, że za skutki błędnych decyzji  członkowie zarządu odpowiadają całym swoim prywatnym majątkiem.